Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5.12.2016 r.

Obecność na posiedzeniach Sejmu: 100% - Udział w głosowaniach:100%


Pokaz wiadomosci z kategorii:
ARCHIWUM: [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015]I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
23 listopada br. miała miejsce pierwsza sejsa Młodzieżowej Rady Miejskiej Sędziszowa Małopolskiego. Młodzież odebrała z rąk burmistrza Bogusław Kmiecia zaświadczenia o wyborze na radnych. Następnie radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego,wiceprzewodniczącego oraz Komisję Rewizyjną. Poseł Kazimierz Moskal w swoim wystąpieniu pogratulował młodym radnym zaufania jakim zostali obdarzeni oraz życzył powodzenia w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej .
2016-11-25

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, Brzozów 21 listopada.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Poseł Kazimierz Moskal wzišł udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, na zaproszenie Przewodniczšcego Konwentu Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. Jednym z tematów obrad była "Informacja na temat planowanej reformy oœwiaty". W swoim wystšpieniu Poseł Kazimierz Moskal przedstawił m.in. przebieg procesu legislacyjnego projektów ustaw: Prawo oœwiatowe oraz Przepisy wprowadzajšce ustawę – Prawo oœwiatowe. Projekty wpłynęły do Sejmu 14 listopada i przekazane zostały do dalszych prac w Sejmie. Projekty szczegółowo regulujš wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oœwiatowych. Pierwsze czytanie projektów już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 29 listopada. Informacje o zmianach, które zostanš przeprowadzone w ramach reformy edukacji przedstawili samorzšdowcom także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oœwiaty Małgorzata Rauch.
2016-11-22

Ogłoszenie Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Szacuje się, że łączna liczba uczestników programu przekroczy 300 tys. uczniów i będzie on realizowany w ponad 7,5 tys. szkół w ponad 14 tys. grup zajęciowych.  Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 30 grudnia 2016 r. Więcej informacji, w tym m.in. wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” wraz z załącznikami na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1916,Program-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-prze.html
2016-11-21

Konferencja prasowa: podsumowanie roku rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ropczyce 18 listopada 2016 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
2016-11-18

Minął rok Sejmu VIII kadencji
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Za nami pierwszy rok zainaugurowanej 12 listopada 2015 r. VIII kadencji Sejmu, którego pracami kieruje marszałek Marek Kuchciński. W tym okresie odbyło się 29 posiedzeń plenarnych, trwających łącznie 78 dni. Izba uchwaliła 189 ustaw i podjęła 145 uchwał. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 2 099 głosowaniach. Więcej danych dotyczących działalnoąœci Izby w tym okresie, m.in. prac na posiedzeniach plenarnych i w komisjach na stronie Sejmu: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp…
2016-11-14

Obchody Święta Niepodległości Dębica- Ropczyce- Sędziszów Młp.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
2016-11-12

Poranek Patriotyczny w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym w Dębicy, 10 listopada
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Poseł Kazimierz Moskal na zaproszenie Dyrekcji i Pracowników Przedszkola nr 2 Integracyjnego przeprowadził lekcję wychowania obywatelskiego wśród najmłodszych, uczniów.
2016-11-11

Zmiany w systemie edukacji- – konferencja prasowa
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
10 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca przygotowań do wdrożenia reformy systemu oœświaty, zapowiedzianej przez premier Beatę Szydło w exposé. Informacje o zmianach, które zostaną przeprowadzone w ramach reformy edukacji przedstawili dziennikarzom lokalnym: wojewoda Ewa Leniart, kurator ośœwiaty Małgorzata Rauch oraz parlamentarzyści- – posłowie na Sejm RP Krystyna Wróblewska i Kazimierz Moskal – członkowie sejmowej komisji edukacji. Podczas konferencji poinformowano również o rozpoczęciu kampanii informacyjnej „Dobra szkoła”. W tym celu uruchomiono specjalny serwis informacyjny www.reformaedukacji.men.gov.pl . Na stronie można znaleŸć najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzšcego szkołę. Znajdują się tam materiały dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych. Podane są tam także kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do dyspozycji oraz harmonogram wprowadzania zmian w systemie edukacji.
2016-11-10

140 lat Zespołu Szkół w Paszczynie
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
9. listopada b.r. w Zespole Szkół w Paszczynie odbyła się uroczystość 140-lecia szkoły połączona z otwarciem boiska wielofunkcyjnego. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Wójta Gminy Dębica dla wyróżniających się nauczycieli szkoły.
2016-11-09

Wsparcie dla małych i śœrednich klubów sportowych
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 8 listopada br. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe edycje Programu „Klub”, którego celem jest wspieranie działalności prowadzonej przez kluby sportowe. Formuła programu jest skierowana do małych i śœrednich klubów sportowych, preferująca jednostki, które nie otrzymują dotacji lub przekazywane im śœrodki publiczne są niewystarczające do optymalnego szkolenia sportowego. Wsparcie w ramach Programu „Klub” otrzymało ponad 2 tys. małych i śœrednich klubów sportowych na kwotę sięgającą blisko 24 mln zł. Na Podkarpaciu dofinansowanie otrzymało 218 klubów. Łączna kwota dotacji dla naszego regionu to ponad 2,3 mln zł. Sukces ministerialnego Programu KLUB w 2016 roku oraz ciągle rosnące potrzeby śœrodowiska sportowego wpłynęły na decyzję o przygotowaniu kolejnej edycji projektu. W planie finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokoœści 30 mln zł. Kolejny nabór wniosków do Programu „Klub” na 2017 r. jest planowany do ogłoszenia jeszcze w IV kwartale br. Zachęcam do aktywnych starań o pozyskiwanie funduszy z Programu KLUB!
2016-11-08

[ Archiwum ]
Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są własnością Biura Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Moskala ©2016 Kontakt: e-mail