Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.01.2017 r.

Obecność na posiedzeniach Sejmu: 100% - Udział w głosowaniach:100%


Pokaż wiadomosci z kategorii:
ARCHIWUM: [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015]kategoria: Różne
2017-01-11

Spotkanie świąteczno - noworoczne członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, Kozodrza 8 stycznia 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
8 stycznia 2017 r. w Kozodrzy odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. Wzięli w nim udział m.in. Pani Wojewoda Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg, Senator RP Zdzisław Pupa, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek Magdoń, Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Witold Darłak i Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć. Rolę gospodarza pełnił Pan Grzegorz Ożóg p.o.Wójta Gminy Ostrów.
2017-01-10

„Chrzcielnice Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Roku Jubileuszowym 2016”
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
W piątek, 30 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyło się spotkanie promujące album „Chrzcielnice Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Roku Jubileuszowym 2016” pod red. dra Jacka Magdonia, wydany staraniem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Honorowy Patronat nad publikacją objął JE Ks. Biskup Jan Wątroba.
2017-01-03

Wywiad w Polskiej Telewizji Regionalnej
kategoria: Różne
2016-12-15

kategoria: Różne
2016-12-06

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
23 listopada br. miała miejsce pierwsza sejsa Młodzieżowej Rady Miejskiej Sędziszowa Małopolskiego. Młodzież odebrała z rąk burmistrza Bogusław Kmiecia zaświadczenia o wyborze na radnych. Następnie radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego,wiceprzewodniczącego oraz Komisję Rewizyjną. Poseł Kazimierz Moskal w swoim wystąpieniu pogratulował młodym radnym zaufania jakim zostali obdarzeni oraz życzył powodzenia w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej .
2016-11-25

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, Brzozów 21 listopada.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Poseł Kazimierz Moskal wzi¹ł udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, na zaproszenie Przewodnicz¹cego Konwentu Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. Jednym z tematów obrad była "Informacja na temat planowanej reformy oœwiaty". W swoim wyst¹pieniu Poseł Kazimierz Moskal przedstawił m.in. przebieg procesu legislacyjnego projektów ustaw: Prawo oœwiatowe oraz Przepisy wprowadzaj¹ce ustawę – Prawo oœwiatowe. Projekty wpłynęły do Sejmu 14 listopada i przekazane zostały do dalszych prac w Sejmie. Projekty szczegółowo reguluj¹ wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oœwiatowych. Pierwsze czytanie projektów już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 29 listopada. Informacje o zmianach, które zostan¹ przeprowadzone w ramach reformy edukacji przedstawili samorz¹dowcom także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oœwiaty Małgorzata Rauch.
2016-11-22

Ogłoszenie Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Szacuje się, że łączna liczba uczestników programu przekroczy 300 tys. uczniów i będzie on realizowany w ponad 7,5 tys. szkół w ponad 14 tys. grup zajęciowych.  Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 30 grudnia 2016 r. Więcej informacji, w tym m.in. wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” wraz z załącznikami na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1916,Program-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-prze.html
2016-11-21

Konferencja prasowa: podsumowanie roku rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ropczyce 18 listopada 2016 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
2016-11-18

Minął rok Sejmu VIII kadencji
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Za nami pierwszy rok zainaugurowanej 12 listopada 2015 r. VIII kadencji Sejmu, którego pracami kieruje marszałek Marek Kuchciński. W tym okresie odbyło się 29 posiedzeń plenarnych, trwających łącznie 78 dni. Izba uchwaliła 189 ustaw i podjęła 145 uchwał. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 2 099 głosowaniach. Więcej danych dotyczących działalnoąœci Izby w tym okresie, m.in. prac na posiedzeniach plenarnych i w komisjach na stronie Sejmu: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp…
2016-11-14

[ Archiwum ]
Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są własnością Biura Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Moskala ©2017 Kontakt: e-mail